yoshida_hitoshi: @terukawa 共感です。

yoshida_hitoshi: @terukawa 共感です。